آینده

شک و یقین

بزرگی می‌گفت: فقط احمق‌ها به یقین می‌رسند.

رهگذری پرسید: آیا به این حرف خود یقین داری؟

اگر یقین داشته باشد که بنا به حرف خودش احمق است.

بزرگ پاسخ داد: خیر.

رهگذر گفت: پس این حرفت نه به حال تو سودی دارد و نه به اهل یقین ضرری می‌رساند.