آینده

سلام

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه،

سلام یا رسول الله،

سلام امام حسن،

سلام امام رضا،

سلام امام مهدی.

...

خواستم چراغی از توجه به شما در وبلاگم روشن کنم.

البته به احتمال زیاد این وبلاگ من نیست، وبلاگ شماست، امانتی است پیش من، مثل هر نعمت دیگر.

امیدوارم تمام نعمت‌هایم خرج تقرب به شما بشوند.

اگر نشوند چه کنم؟

می‌شوند، یعنی امیدوارم، به لطف شما ...